Zealand Packagings persondatapolitik

Denne privatlivspolitik gælder for Zealanpackaging.dk, CVR nr. 34275408.

Zealand Packaging er underlagt den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning, og enhver behandling af personoplysninger sker jf. denne. Zealand Packaging betragtes som dataansvarlig for de oplysninger, der registreres om dig som besøgende på Zealandpackaging.dk eller som kunde.

Formålet med denne politik er at beskrive, hvordan vi behandler personoplysninger og at oplyse dig om dine rettigheder.

Har du spørgsmål eller kommentarer relateret til behandlingen af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at tage kontakt. Du finder vores kontaktoplysninger i sidste afsnit.

Indsamling af personoplysninger

Zealand Packaging indsamler på forskellig vis oplysninger i forbindelse med, at du anvender Zealandpackaging.dk eller henvender dig til os via mail eller telefon.

Hvilke oplysninger indsamles

 • Kontaktoplysninger, herunder navn, e-mailadresse
 • Transaktionsdata
 • Trafikdata ved brug af hjemmesiden

Hvornår indsamles

 • Når du besøger hjemmesiden
 • Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev
 • Når du kommunikerer med os

Formål med indsamling og opbevaring

 • Administration af kundeforhold
 • Fremsendelse af nyhedsbreve eller andet markedsføringsmateriale
 • Eventuelle markedsføringstiltag
 • Besvarelse af dine henvendelser
 • Statistik og analyse

Behandling af personoplysninger

Vi vil altid minimere behandlingen af dine personoplysninger så meget som muligt.

Vi behandler dine personoplysninger primært for at kunne opfylde aftaler indgået mellem dig og Zealand Packaging.

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke, eksempelvis ved oprettelse af en brugerkonto i vores webshop. Vores legitime interesse i at markedsføre, udvikle eksisterende samt nye services og produkter samt at foretage analyser og statistik af vores kundesegmenter, produkter og services er et andet behandlingsgrundlag.

Vi bruger udelukkende dine personoplysninger til fremsendelse af markedsføringsmateriale, hvis du forinden har afgivet dit udtrykkelige samtykke, medmindre loven giver mulighed for, at vi kan kontakte dig uden forudgående samtykke.

Opdatering eller sletning af oplysninger

Vores service er afhængig af, at dine oplysninger er korrekte og opdaterede. Derfor beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine oplysninger. Du finder vores kontaktoplysninger i sidste afsnit.

Vi kontrollerer, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for løbende at opdatere dine personoplysninger.

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, der var årsagen til vores behandling. Vi kan dog behandle oplysninger i anonymiseret form længere.

Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke. Vi vil herefter slette dine personoplysninger. Benyt kontaktoplysningerne i politikkens sidste afsnit eller afmeldingslinket i én af de henvendelser, du modtager fra os. 

Deling af personoplysninger 

Vores hjemmeside bliver hostet af eksterne leverandører, der behandler oplysningerne på vores vegne og efter instruks fra os.

Oplysningerne kan endvidere overlades til og behandles af samarbejdspartnere i forbindelse med administration af kundeforhold og markedsføring samt til transportører til brug for levering af varer.

Sikkerhed

Vi beskytter dine personoplysninger og har interne regler om informationssikkerhed.

Vi har herunder vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger om dig vi behandler, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og hvem der eventuelt modtager dine personoplysninger. Du har ligeledes ret til at få dine personoplysninger berigtiget, slettet eller behandlingsbegrænset.

Hvis du mener, at dine oplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Og i visse tilfælde har du ret til at få udleveret de personoplysninger, som vi har registreret om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format eller bede os om at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet, slettet eller blokeret dine personoplysninger eller begrænset behandlingen, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald din anmodning hurtigst muligt.

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder bedes du henvende dig til os. Benyt kontaktoplysningerne i sidste afsnit af denne politik.

Ændring af retningslinjer

Zealand Packaging forbeholder sig ret til at opdatere og ændre i denne politik.

Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os via e-mail eller telefon som angivet. Eller du kan henvende dig til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. 

Kontaktoplysninger

Zealand Packaging, Birkerød Kongevej 94, 3460 Birkerød, Danmark, Telefon: + 45 7020 9062, Email: info@zealandpackaging.dk.

 

Kontakt Os